Takim pune ne kuader te detyrave funksionale te Kryetarit te Bashkise me banore te Nj. Adm Vreshtas

 • Tryezë diskutimi
 • 04/05/2023
 • 14.00
 • Njesia Administrative Vreshtas
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • Vreshtas
 • Z. Gezim Topciu
 • Kryetari i Bashkise
 • banore te Njesise Administrative Vreshtas
 • Jo
 • Jo
 • Ardita Gjini, Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Genci Floqi, Drejtori i Drejtorise Juridike