Kontroll i punimeve te nisura nga operatoret ekonomike ne qytetin e Maliqit dhe Libonik

 • Inspektim/kontroll
 • 06/05/2023
 • 15.00
 • Maliq-Libonik
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • Maliq -Libonik
 • Z. Gezim Topciu
 • Kryetari i Bashkise
 • nuk ka
 • Jo
 • Jo
 • Ardita Gjini, Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Genci Floqi, Drejtori i Drejtorise Juridike