Bashkëbisedim me pedagogë të Universitetit “Fan Noli”, Korçë.

 • Tryezë diskutimi
 • 03/05/2023
 • 10.00
 • Universiteti "Fan Noli", Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Znj. Evis Kushi | Z. Dhimitër Bello
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit | Rektor
 • Znj. Evis Kushi, Z. Dhimitër Bello, pedagogë.
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS