Takim informues mbi ofrimin e sherbimeve

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 04/05/2023
 • 14:00
 • Katundi i Ri/Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Katundi i ri
 • Milva Ekonomi
 • Minister i Shtetit per Standardet e Sherbimeve
 • Ministrja dhe te tjere
 • Jo
 • Po
 • Edlira Zyfi, Keshilltar
 • Emerlinda Pema, Drejtor Kabineti