Ndricim publik Shtermen

 • Tjetër
 • Ndricim Publik
 • 02/05/2023
 • 20.00
 • Shtermen
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Cerrik
 • Gostime
 • Andis Salla
 • Kryetari i Bashkise
 • Andis Salla, administratori njesise/ komunitet/administrate sipas funksionit
 • Jo
 • Po
 • Florenc Doka
 • Florenc Doka