Bashkebisedim me biznedin e vogel dhe te madh

 • Tjetër
 • Bashkebisedim
 • 02/05/2023
 • 10;00
 • Ure,Poshnje,Cukalat,Kutalli
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimall
 • Ne 4 Njesi
 • Juliana Memaj
 • Kryetar
 • Kryetar, Administrator,Drejtore Taksash
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka