Bashkëbisedim me pedagogë të Universitetit të Tiranës

 • Tjetër
 • Bashkëbisedim
 • 03/05/2023
 • 14.00
 • Universiteti i Tiranës
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi | Z. Artan Hoxha
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit | Rektor i Universitetit të Tiranës
 • Znj. Evis Kushi, Z. Artan Hoxha, pedagogë
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS