Aktivitet me Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor pë promovimin e sigurisë rrugore dhe nënshkrimin e marrveshjes.

 • Tjetër
 • Nenshkrim marreveshje
 • 05/05/2023
 • 14.00
 • Shkolla "Drita Pelingu", Tiranë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi | Z. Blendi Gonxhe
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit | Drejtori Përgjithshëm
 • Znj. Evis Kushi, Z. Blendi Gonxhe, mësues, nxënës
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS