Aktivitet promovues per turizmin

 • Tjetër
 • Aktivitet social kulturor
 • 30/04/2023
 • 11.00
 • Qafe, Klos
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Cerrik
 • Klos
 • Andis Salla
 • Kryetari i Bashkise
 • Andis Salla, administratori njesise/ komunitet/administrate sipas funksionit
 • Jo
 • Po
 • Florenc Doka
 • Florenc Doka