Takimi do të zhvillohet në kuadër të bashkëveprimit të Caritas me Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve, duke vënë theksin tek mbështetja që mund ti ofrohet institucionit tonë në realizimin e detyrave funksionale.

 • Tryezë diskutimi
 • 02/05/2023
 • 14:00
 • Caritas Albania, Rr. Don Bosko
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Znj; Klaudia Hasanllari
 • Drejtor i institucionit
 • Znj. Klaudia Hasanllari, Znj. Anda Hysi pergjegjes sektori e komanduar, znj. Lindona Gega specialiste, perfaqesues te Caritas Albania, perfaqesues te Caritas France
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Klaudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit