Panair i hapjes së Tregut Agroushqimor (në datat 1/6/7)

 • Tjetër
 • Panair
 • 01/05/2023
 • 09:00
 • Farkë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Farkë
 • -----
 • -----
 • Përfaqësues nga AKU (në stendë)
 • Po
 • Po
 • Jona Halili, Specialist në Sektorin e Informimit të Publikut dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit