Ministri i shtetit per mbrojtjen e sipermarrjes ne kuader te fushes se vete te veprimtarise do te zhvilloje nje aktivitet ndergjegjesues ne lidhje me ndryshimet ligjore qe jane parashikuar ne ligjin 25/2022 Per Mbeshtetjen dhe zhvillimin e StartUp-eve., per nomadet digjital.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 28/04/2023
 • 10:00
 • Ministri i Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Edona Bilali
 • Minister i Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes
 • Nomade digjital qe jetojne ne Shqiperi
 • Jo
 • Jo
 • Ema Vakeflliu
 • Manushaqe Gojka