Takim me maturante per ndryshimet e matures shteterore, tek Vila e Zogut, Shkoder

 • Tryezë diskutimi
 • 28/04/2023
 • 11.30
 • Vila e Zogut, Shkoder
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Shkoder
 • Shkoder
 • Znj. Evis Kushi | znj. Aurora Balliu
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit | Drejtor i QSHA
 • znj. Evis Kushi, Znj Aurora Balli, Drejtori i ZVAP Shkoder, maturante
 • Jo
 • Po
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS