Takim me drejtues shkollash dhe mesues Shkoder

 • Tryezë diskutimi
 • 28/04/2023
 • 12.15
 • Vila e Zogut, Shkoder
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Shkoder
 • Shkoder
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit
 • znj.Evis Kushi, Znj. Aurora Balliu, drejtori i ZVAP Shkoder, drejtore shkollash dhe mesues
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS