Levizje me biciklete shoqeruar nga maturante -Shiroke ,Shkoder

 • Tjetër
 • Aktivitet Sportiv
 • 28/04/2023
 • 10.00
 • Shiroke, Shkoder
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Shkoder
 • Shkoder
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit
 • Znj.Evis Kushi, Znj. Aurora Balliu, Drejtori i ZVAP Shkoder, maturante
 • Jo
 • Po
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS