Bashkebisedim me punonjesit e qendres

 • Tjetër
 • Bashkebisedim
 • 25/04/2023
 • 13:30
 • Ure vajgurore
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Ure Vajgurore
 • Juliana Memaj
 • Kryetar
 • Kryetar,Administrator Njesie
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka