BISEDE ME NENAT PER INFRASTRUKTUREN E KOPSHTEVE

 • Tjetër
 • BASHKEBISEDIM
 • 26/04/2023
 • 10;00
 • FSHATI REREZ
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • URE VAJGURORE
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETAR
 • KRYETAR,SEKTORI I ARSIM KULTURES
 • Jo
 • Jo
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA