Raportim mbi realizimin e detyrave te muajit prill 2023. Sherbimi per qytetaret dhe kerkese ankesat. Te ndryshme

 • Tjetër
 • Mbledhje mujore ne kuader te permbushjet te detyrave qe ngarkon "Ligji per Prefektin"
 • 26/04/2023
 • 09.00
 • Ne rrethin Mat
 • Shqipëri
 • Diber
 • Mat
 • Burrel
 • Prefekti, | Sekretarja e Pergjithshme,
 • Titullar | Niveli me i larte drejtues ne institucion
 • Prefekti, Sekretarja e pergjithshme, nenprefekti Mat, Sektoret e M.K.V, Sek ZH. Urban , Sekt F. SH. M, Drejtorite sipas bashkive
 • Jo
 • Po
 • Rovena Tomcini(Lleshaj)
 • Donika Hysenaj