Raportim mbi realizimin e detyrave te muajit prill 2023. Sherbimi ndaj qytetareve dhe kerkese ankesat. Te ndryshme

 • Tjetër
 • Mbledhje mujore ne kuader te permbushjet te detyrave qe ngarkon "Ligji per Prefektin "
 • 26/04/2023
 • 12.00
 • Bulqize
 • Shqipëri
 • Bulqize
 • Bulqize
 • Bulqize
 • Sekretarja e Pergjithshme,
 • Niveli me i larte drejtues ne institucion
 • Sekretarja e Pergjithshme, Nenprefeki Bulqize, Sek i M.K.Vendore, Sek.ZH. U, Sek i F.SH.M, Drejtorite sipas bashkive .
 • Jo
 • Po
 • Rovena Tomcini(Lleshaj)
 • Donika Hysenaj