Raportim mbi realizimin e detyrave te muajit Prill 2023. Sherbimi per qytetaret dhe kerkese ankesat. Te ndryshme

 • Tjetër
 • Mbledhje mujore ne kuader te permbushjet te detyrave qe ngarkon "Ligji per Prefektin
 • 27/04/2023
 • 11.00
 • Peshkopi
 • Shqipëri
 • Diber
 • Peshkopi
 • Peshkopi
 • Sekretarja e pergjithshme,
 • Niveli me i larte drejtues ne institucion
 • Sekretarja e Pergjithshme, Nenprefektet Mat e Bulqize, Sek i M.K.Vendore, Sek.ZH. U, Sek i F.SH.M, Drejtorite sipas bashkive .
 • Jo
 • Po
 • Rovena Tomcini(Lleshaj)
 • Donika Hysenaj