Konkursi Ndërkombëtar për projrkt ide pë 3 komplekset sportive të stadiumeve: Korçë, Durrës, Vlorë “Qendrat e reja të qytetit”, në Vlorë prezantim publik i propozimeve arkitektonike për zhvillimin e kompleksit sportiv “Flamurtari”.

 • Tjetër
 • Prezantim publik
 • 06/05/2023
 • 09.00
 • Teatri "Petro Marko", Vlorë
 • Shqipëri
 • Vlorë
 • Vlorë
 • Vlorë
 • Z. Edi Rama | Znj. Evis Kushi | Z. Armando Duka
 • Kryeministër | Ministre e Arsimit dhe Sportit | Presidenti i FSHF
 • Z. Edi Rama, Znj. Evis Kushi, z. Armando Duka
 • Po
 • Po
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS