Mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës – Njoftim për shtyp -Koferenca për shtyp

 • Tjetër
 • Mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës – Njoftim për shtyp -Koferenca për shtyp
 • 07/06/2023
 • 10:00
 • Banka e Shqipërisë
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 9
 • Gent Sejko
 • Guvernatori i Bankës së Shqipërisë
 • Anëtarët e Këshilli Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë
 • Po
 • Po
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit