AIDA në cilësinë e partnerit të projektit “Cross-border cooperation programme Montenegro-Albania 2018-2020” do marrë pjesë në konferencën hapëse dy ditore të tij. Fokusi i konferencës është prezantimi i objektivave të projektit, i cili ka për qëllim bashkëpunimin afatgjatë dhe fuqizimin e komunitetit të biznesit në zonat ndërkufitare Shqipëri-Mal i Zi.

 • Tjetër
 • Konferencë hapëse projekti (Dita 1)
 • 24/04/2023
 • 09:00
 • Bar
 • Shtet tjetër
 • Mal i Zi
 • -
 • -
 • Desarta Rapushaj, Përgjegjëse sektori Inovacion dhe Projekte | Drejtoria e NVM dhe Projekte dhe Fiona Beqiri, Specialiste e Sektorit të Inovacionit dhe Projekteve | Drejtoria e NMV dhe Projekte
 • Jo
 • Jo
 • Meril Canameri, Specialist | Drejtoria Marketing dhe Kërkim Analizë
 • Sokol Nano, Drejtor Ekzekutiv