Ftesë në konferencën ndërkombëtare me titull “Siguria Ushqimore – Sfida e Përhershme”

 • Tjetër
 • Konferencë
 • 24/04/2023
 • 09:00
 • Salla: “Skënder Xhiku” dhe “Pedrollo” (Ndërtesa e Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit)
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Sonila Çoçoli | Prof.Dr Rezart Postoli | Prof.Dr Nicola Decaro | Z. Arjan Jaupllari Zëvendës Ministër | Z. Tommy Kola | Z. Roland Meçaj | Prof.Dr Fatbardh Sallaku
 • Zv.dekane / Fakulteti i Mjekësisë Veterinare | Dekan i Fakultetit të Mjekësisë Veterinare | Drejtor i Departamentit të Mjekësisë Veterinare, Bari-Itali | Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural | Autoriteti Kombëtar i Ushqimit | Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve | Rektor i Universitetit Bujqësor të Tiranës
 • Përfaqësues nga institucionet me fokus sigurinë ushqimore
 • Jo
 • Jo
 • Jona Halili, Specialist në Sektorin e Informimit të Publikut dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit