Forum “Klima e biznesit, produktiviteti dhe kapitali njerëzor”,aktivitet tre-ditor.

 • Tjetër
 • Forum
 • 24/04/2023
 • 15:00
 • Pallati i Kongreseve
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Z.Edi Rama | Milva Ekonomi | Te tjere
 • Kryeminister | Minister i Shtetit per Standardet e Sherbimeve
 • Kryeministri , Ministrja ,Anetare te Keshillit te Ministrave , perfaqesues nga Biznesi
 • Po
 • Jo
 • Edlira Zyfi, Keshilltar
 • Emerlinda Pema, Drejtor Kabineti