Aktivitet me fëmijët e kopshteve në rastin e ditës ndërkombëtare të balonave

 • Tjetër
 • Aktivitet artiko sportiv
 • 24/04/2023
 • 10:00
 • Në mjediset e jashtme të kopshteve
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • patoS
 • Ska
 • Ska
 • Fëmijët e Kopshteve dhe prindërit e tyre
 • Jo
 • Po
 • Lindita Qallija, Drejtore e Drejtorisë së Arsimit
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm