Ne kuader te projektit arte dhe zeje, DRAP Korce organizon nje aktivitet ku do te demostrohen punime te nxenesve si ekspozite me piktura, punime artizanale, teater. Punime te bera nga nxenesit te shkollave pjese e projektit.

 • Tjetër
 • Ekspozite me piktura, punime artizanale si dhe paraqitje teatrale nga nxenes.
 • 27/04/2023
 • 11:00
 • "Qyteza e Femijeve" Korce
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Korce
 • Vinjola Rota
 • Drejtor DRAP Korce
 • Kryetar bashkie Z. Sotiraq Filo, Ministri i Arsimit dhe Sportit Znj Evis Kushi, punonjes nga Drejtoria e Pergjithshme e Arsimit Parauniversitar, punonjes te DRAP Korce dhe te ZVAP ne varesi te saj, mesues dhe nxenes.
 • Po
 • Jo
 • Mikel Kocaqi specialist burimesh njerezore DRAP Korce
 • Vinjola Rota drejtor DRAP Korce