Ky takim do të bashkojë të rinjtë, organizatat lokale dhe kombëtare që merren me politikat rinore, përfituesit e projektit INTERREG IPA me synimin për të rritur ndërgjegjësimin për programet INTERREG IPA dhe për të ndërtuar kapacitetet e tyre për të krijuar partneritete dhe për të aplikuar me sukses për thirrje për propozime në periudhën e ardhshme programore.

 • Tryezë diskutimi
 • 28/04/2023
 • 10:00
 • Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Krisela HACKAJ, Gilles KITTEL, Ilir Beqaj, Hubert Perr,
 • Drejtor Ekzekutiv i CDI, EC DG REGIO, Drejtori i Pergjithshem i SASPAC, Drejtues i Bashkepunimit ne DBE
 • Perfaqesues nga Programet INTERREG dhe nga institucionet perfituese
 • Po
 • Jo
 • Arber Qystri, Koordinator
 • Ilir Beqaj, Drejtori i Pergjithshem i SASPAC