Mjellim peme

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 24/04/2023
 • 11:00
 • Kopshti Poshnje
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Poshnje
 • Juliana Memaj
 • Kryetar
 • Kryetar,Sektori Arsimit Kultures
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka