Jave ndergjegjesimi. Aksion mbjellje pemesh ne oborrin e disa institucioneve arsimore.

 • Tjetër
 • Aktivitet ndergjegjesues mbi mjedisin.
 • 23/04/2023
 • 14:00
 • Oborri i disa institucioneve arsimore, kopshte dhe cerdhe.
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Njesia Administrative Paskuqan. Lagjia Nr. 2, Lagjia Nr. 1, Lagjia Bathore
 • Rakip Suli
 • Kryetar i Bashkise Kamez
 • Blerta Matraku, Petrit Marku, Eduart Bodini, Ylli Shehu
 • Jo
 • Jo
 • Drite Gerbolli, Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit.
 • Elvis Gjika, Drejtor i Pergjithshem.