Takim pune ne kuader te detyrave funksionale te Kryetarit te Bashkise me banore te Njesive Administrative Moglice, Gore

 • Tryezë diskutimi
 • 22/04/2023
 • 11.00
 • Njesite Administrative Moglice, Gore
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • Moglice, Gore
 • Z. Gezim Topciu
 • Kryetari i Bashkise
 • banore te Njesive Administrative Moglice Gore
 • Jo
 • Jo
 • Ardita Gjini, Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Genci Floqi, Drejtori i Drejtorise Juridike