Aktivitet i përvitshëm nga Kursi i ambjentalistëve të vegjël

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 20/04/2023
 • 14:00
 • Sheshi qëndror i qytetit
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • patoS
 • Manushaqe Lamaj
 • Drejtore e QKF
 • Stafi i Sektorit të Mjedisit dhe QKF
 • Jo
 • Po
 • Manushaqe Lamaj Drejtore e QKF
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm