Inspektim Punimesh nr. 2 ne Njesine Adminitrative Pojan

 • Inspektim/kontroll
 • 21/04/2023
 • 14.00
 • Njesia Administrative Pojan
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • Pojan
 • Z. Gezim Topciu
 • Kryetari i Bashkise
 • nuk ka
 • Jo
 • Jo
 • Ardita Gjini, Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Genci Floqi, Drejtori i Drejtorise Juridike