Orë mësimore informuese dhe ndërgjegjësuese me nxënësit e shkollës se mesme “Andon Zako Çajupi” mbi sigurinë ushqimore.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 19/04/2023
 • 11:00
 • Shkolla e mesme “Andon Zako Çajupi" Rruga Kongresi i Manastirit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Adriana Hasantari
 • Inspektore AKU
 • Nxënësit e shkollës
 • Jo
 • Jo
 • Jona Halili, Specialist në Sektorin e Informimit të Publikut dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit