Ndeshje ndërmjet Drejtorive Rajonale në Tiranë, Korçë, Kukës, Elbasan, Vlorë

 • Tjetër
 • aktivitet sportiv
 • 28/04/2023
 • 18:00
 • Me marrëveshje të Drejtorive Rajonale
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • nuk ka
 • nuk ka
 • Punonjësit e Drejtorive Rajonale
 • Jo
 • Po
 • Jona Halili, Specialist në Sektorin e Informimit të Publikut dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit