Në kuadër të hartimit të strategjisë “Smart Specialization Strategy S3” do të kryhen disa takime konsultative me palët e interesuara për të diskutuar mbi fushën e Teknologjisë dhe Informacionit dhe Komunikimit.

 • Konsultim publik
 • 18.04.2023
 • 09.00
 • TUMO Centre
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Linda Pustina | Arben Shkodra
 • Keshilltare e Zëvendëskryministrit
 • Biznesi, Shoqëria Civile, Akademia, Institucione Shtetërore
 • Jo
 • Jo
 • Florion Serjani, Këshilltar për median dhe komunikimin në MIE
 • Vikrita Çuto, Drejtore e Miradministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve në MIE