Sherbimi I dentistrise se levizshme ne Vlore

 • Inspektim/kontroll
 • 20/04/2023
 • 12:00
 • Vlore
 • Shqipëri
 • Vlore
 • Vlore
 • Vlore
 • Znj. Ogerta Manastirliu
 • Minister i Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • Kryetar i Bashkise , Deputete, te ndryshem
 • Jo
 • Jo
 • Alma Dervishaj Drejtor i Menaxhimit te Burimeve Njerezore
 • Joana Duro Sekretar i Pergjithshem