Njohje e nxënësve me trashgiminë kulturëre të qytetit

 • Tjetër
 • Aktivitet kuluror
 • 18/04/2023
 • 12:00
 • Fshati Margëlliç
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • patoS
 • Albora Belba
 • Specialiste e trashgimis kulturëre
 • Specialistet e Drejtorisë Arsimore dhe nxënësit e Shkollës Mustafa Matohiti
 • Jo
 • Jo
 • Lindita Qallija, Drejtore e Drejtorisë së Arsimit
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm