Trajnimi i koordinatorit te gjurmimit te njesise se zhvillimit ne oferuesit e AFP-se

 • Tjetër
 • Trajnim
 • 28/04/2023
 • 09.00
 • Hotel Mondial, Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 2
 • Ines Nurja | Ledia Thoma
 • Trajner | Trajner
 • Shuke Marku, Valbona Hoxha, Migena Vogli
 • Jo
 • Jo
 • Albina Buci, Pergjegjes sektori ZHVP
 • Ejvis Gishti, Drejtor i Pergjithshem i AKAFPK