Takim ka në fokus drejtësinë restauruese e parë në kuadër të trajtimit të varësive të të miturve autor të veprave penale.

 • Tryezë diskutimi
 • 18/04/2023
 • 10:00
 • Tirane, Hotel "Mondiali"
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Znj; Klaudia Hasanllari, Znj. Alma Tandili
 • Drejtor i institucionit, Kryetar i Agjencisë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve
 • Znj. Anda Hysi, znj. Lindona Gega, Stafi i institucionit, Specialiste te fushes
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Klaudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit