Publikim ne website te AAC i Urdherit te brendshem te Drejtorit ekzekutiv

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 17/04/2023
 • 08:00
 • Website i AAC
 • Shqipëri
 • TIRANE
 • TIRANE
 • TIRANE
 • AUTORITETI AVIACIONIT CIVIL
 • DREJTOR EKZEKUTIV
 • -
 • Jo
 • Po
 • DANIELA ZENELI ASISTENT I DREJTORIT EKZEKUTIV
 • MAKSIM ET'HEMAJ