Kontrolli i punimeve nr. 2 te nisura nga operatoret ekonomike ne Njesine Administrative Libonik

 • Inspektim/kontroll
 • 18/04/2023
 • 13.00
 • Njesia Administrative Libonik
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • Libonik
 • Z. Gezim Topciu
 • Kryetari i Bashkise
 • nuk ka
 • Jo
 • Jo
 • Ardita Gjini, Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Genci Floqi, Drejtori i Drejtorise Juridike