Vizite me nxenes te shkollave 9-vjecare, ne qytetin e Beratit, me qellim ndergjegjesimin/informimin per pasurine muzeale te ketij qyteti.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 18/04/2023
 • 11.00-13.00
 • Qyteti i Beratit
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Armanda Begaj
 • Zonja e Pare
 • Mesuese dhe nxenes te shkolles 9-vjecare
 • Po
 • Jo
 • Llambriola Misto, Sekretar i Përgjithshëm
 • Llambriola Misto, Sekretar i Përgjithshëm