Takim për konsultim publik të Strtegjisë Kombëtare për Shkencën Teknologjinë dhe Inovacionin 2021-2030 (Takim 2 ditor)

 • Konsultim publik
 • 18/04/2023
 • 15.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Albana Tole
 • Zëvendës Ministër
 • Z. Albana Tole, drejtues të MAS, perfaqësues të biznesit, shoqërisë civile
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS