Takim për konsultim publik të Strtegjisë Kombëtare për Shkencën Teknologjinë dhe Inovacionin 2021-2030 (Takim 2 ditor, dita e dytë)

 • Konsultim publik
 • 19/04/2023
 • 16.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Albana Tole
 • Zv. Ministër
 • Znj. AlbanaTole, Drejtues të MAS, perf. te biznesit dhe shoqërisë civile
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS