Takim ne kuader te detyrave funksionale te Kryetarit te Bashkise me banore te Nj. Adm Moglice

 • Tryezë diskutimi
 • 15/04/2023
 • 11,00
 • Njesia Administrative Moglice
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • Moglice
 • Z. Gezim Topciu
 • Kryetari i Bashkise
 • banore te Njesise Administrative Moglice
 • Jo
 • Jo
 • Ardita Gjini, Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Genci Floqi, Drejtori i Drejtorise Juridike