InspektimPunimesh nr. 1 Nj. Adm Pojan

 • Inspektim/kontroll
 • 14/04/2023
 • 11,30
 • Njesia Administrative Pojan
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • Pojan
 • Z. Gezim Topciu
 • Kryetari i Bashkise
 • nuk ka
 • Jo
 • Jo
 • Ardita Gjini, Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Genci Floqi, Drejtori i Drejtorise Juridike