Takim zyrtar me anëtarët e Komisionit Parlamentar të Edukimit të Kosovës

 • Tryezë diskutimi
 • 11/04/2023
 • 12.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit
 • Z. Znj. Evis Kushi, anetarët e Komisionit Parlamentar
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS