Shtrim Iftari per besimtaret mysliman ne kuader te muajit te Ramazanit

 • Tjetër
 • Shtrim Iftari per besimtaret mysliman ne kuader te muajit te Ramazanit
 • 13/04/2023
 • 19:35- 20:35
 • Peshkopi
 • Shqipëri
 • Diber
 • Peshkopi
 • Peshkopi
 • Bajram Begaj
 • President i Republikës së Shqipërisë
 • Prefekti i qarkut, Imam te xhamive te ndryshem te qarkut dhe besimtare argjerues
 • Jo
 • Jo
 • Llambriola Misto, Sekretar i Përgjithshëm
 • Llambriola Misto, Sekretar i Përgjithshëm