Strategjisë së Specializimit Inteligjent kombinon politika industriale, arsimore dhe inovative për të sugjeruar që vendet ose rajonet të identifikojnë dhe të zgjedhin një numër të kufizuar fushash prioritare për investime të bazuara në njohuri, duke u fokusuar në pikat e forta dhe avantazhet e tyre krahasuese

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 12/04/2023
 • 11:00
 • Tiranë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Belinda Balluku | Alessandro Raimondi | Elisa Gerussi | Linda Pustina | Ilir Beqaj | Arben Shkodra
 • Zv.Kryeministre | Drejtues i Njësisë, DG JRC, EC | Zyrtare Ekonomike dhe Politike, JRC, EC | Drejtuese e Ekipit Kombëtar të S3 | Drejtor i SASPAC | Sekretar i Përgjithshëm i Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë
 • Zv.Kryeministrja Belinda Balluku, Drejtues i Njësisë, DG JRC, EC Alessandro Raimondi, Zyrtare Ekonomike dhe Politike, JRC, EC Elisa Gerussi, Drejtuese e Ekipit Kombëtar të S3 Linda Pustina, Drejtor i SASPAC Ilir Beqaj, Sekretar i Përgjithshëm i Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë Arben Shkodra
 • Jo
 • Jo
 • Florion Serjani, këshilltar për median dhe komunikimin në MIE
 • Vikrita Çuto, Drejtore e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse në MIE